Powitanie ekranu Windows 7

naprawianie błędów z ekranem powitalnym w systemie Windows 7

pierwszą rzeczą, którą widzisz podczas uruchamiania komputera jest powitalny ekran z obrazem systemu Windows 7. choć można dostosować, są chwile, kiedy nie będziesz w stanie to zrobić.

problemy po dostosowaniu ekranu powitalnego systemu Windows:

okno powitalne systemu Windows 7 pojawia się losowo podczas korzystania z komputera. można wrócić na pulpit za pomocą klawisza esc. ustawienia nie mogą wyłączyć tego ekranu lub sprawiają, że pojawiają się one rzadziej.

domyślny obraz na ekranie powitalnym w systemie Windows 7 zostanie zmieniony na karcie personalizacji. system wraca do tego domyślnego obrazu po ponownym uruchomieniu. ten problem nie ma wpływu na pulpit lub wygaszacze ekranu.

narzędzie, które naprawia problemy związane z komputerami z systemem Windows:

za pomocą tego narzędzia powitalnego błędu naprawy błędów jest lepszym sposobem na zobaczenie, co jest nie tak. to narzędzie pomaga naprawić ten błąd. to także alternatywne źródło pobierania nowych sterowników potrzebnych do systemu.


Pobierz oprogramowanie do naprawy komputera