System_wyszukiwania_wykonania_narzędzia nvlddmkm.sys

odkryj rozwiązanie zapobiegające błędowi system_thread_exception_not_handled z nvlddmkm.sys

zdarzenie bsod, system_thread_exception_not_handled wraz z nvlddmkm.sys uszkodzony plik może wystąpić w komputerze. dlatego system nie działa w sposób dokładny.

niebieski ekran błędów śmierci:

system_thread_exception_not_handled z nvlddmkm.sys może wybuchać podczas ponownego uruchamiania komputera z systemem Windows 8. może wystąpić błąd krytyczny, tuż po zainstalowaniu aplikacji. w dołączonym dzienniku dump można wykryć wcześniej wymieniony plik systemowy jako uszkodzony moduł.

tuż po aktualizowaniu sterownika nvidia w systemie Windows 7 można spotkać zdarzenie bsod. ten błąd krytyczny może wystąpić w laptopie toshiba podczas okresu rozruchu. gdy pojawi się plik nvlddmkm sys, proces ładowania może zostać zamknięty z zdarzeniem bsod.

metoda usuwania problemów:

można zatrzymać powtarzane wystąpienia tych problemów w oknach pc. instalując narzędzie naprawcze nvlddmkm.sys, można wyeliminować wszystkie wspomniane problemy.


Pobierz oprogramowanie do naprawy komputera