Msdt.exe Windows 7 32 bity

zastąpić brakujący plik msdt.exe w systemie Windows 7 32 bity

wiele problemów pojawia się z powodu brakującego pliku msdt.exe w systemie Windows 7 32 bity. pomimo skanowania systemu przy użyciu różnych aplikacji antywirusowych, problem nie ustępuje.

różne rodzaje problemów:

nadal próbujesz odtwarzać muzykę za pośrednictwem programu Windows Media Player. pliki audio nie są uruchamiane z powodu brakującego pliku msdt.exe w systemie Windows 7 32 bity. aplikacja muzyczna zostaje zakoń czona po każdym uruchomieniu.

możesz używać urządzenia z wieloma użytkownikami. jako administrator, nagle możesz nie zalogować się do systemu pomimo użycia poprawnego hasła. Niemniej jednak inni użytkownicy mogą logować się w zwykły sposób.

odpowiednie narzędzie naprawcze:

mogą wystąpić różne problemy, gdy plik nie zostanie znaleziony w systemie. należy zainstalować narzędzie do naprawy programu msdt.exe, aby można było łatwo pobrać pobrany plik.


Pobierz oprogramowanie do naprawy komputera