Kernelbase.dll awaria widoku

technika zatrzymywania pliku kernelbase.dll powoduje awarię programu Outlook

może pojawić się problem z awarią kernebase.dll w systemie. ten plik, jeśli przestanie odpowiadać dokładnie, wcześniejsza aplikacja i inne programy mogą przestać działać i ulega awarii.

problemy z perspektywą mikrosoftu:

w komputerze z systemem Windows 7, program Microsoft Outlook 2013 odmawia otwarcia. kiedy zmuszasz do dostępu do programu, zamarza i w końcu ulega awarii. ponowna instalacja programu nie pozwala przezwyciężyć tego irytującego problemu z komputera.

kernelbase.dll powoduje awarię programu Outlook w systemie Windows 10 pc. błąd ma zasadnicze znaczenie, gdy próbujesz zsynchronizować kalendarz z odpowiednią aplikacją. w dzienniku zdarzeń można się dowiedzieć o wspomnianym wyżej module .dll jako uszkodzonym komponencie.

z pomocą narzędzia naprawy kernelbase.dll, awaria programu microsoft outlook może zostać wyeliminowana. dzięki czemu można przejść do tego narzędzia.


Pobierz oprogramowanie do naprawy komputera