Proces hosta Windows rundll32 wciąż się pojawia

aby ograniczyć instancję, gdy proces hosta systemu Windows rundll32 wciąż się pojawia

jeśli zauważysz, że proces Windows Host zatrzymuje się, aby odpowiedzieć, a następnie powiadomienie o błędzie procesu obsługi hosta systemu Windows rundll32 wciąż się pojawia. aby uniknąć takiego powiadomienia, należy zainstalować profesjonalne narzędzie naprawcze.

wysoki błąd użycia procesora:

po zainstalowaniu niektórych ostatnich aktualizacji systemu Windows na komputerze z systemem Windows 8.1, proces Windows host rundll32 wciąż się pojawia. Co więcej, proces rundll32 zajmuje większość przestrzeni procesora, która pozostaje po restarcie. nawet po uruchomieniu systemu w trybie awaryjnym problem nie może zostać rozwiązany.

podczas próby skonfigurowania karty dźwiękowej w urządzeniu z systemem Windows Vista wyświetlany jest komunikat o błędzie, który wskazuje, że uruchomienie programu rundll 32 nie odpowiada. nawet po przeprowadzeniu przywracania systemu problem nie może zostać usunięty.

odpowiednie rozwiązanie:

po przejściu przez instancje, bez dalszego dylematu, należy zainstalować narzędzie rundll32 download.


Pobierz oprogramowanie do naprawy komputera